For more extensive artist's bio, articles and list of exhibitions, visit artist(s) website(s). Many of the images displayed on this site are copyrighted, and are used here only for purposes of education or critical review. All rights are reserved by the artists who created the works referenced herein.

Painting is silent poetry, and poetry is painting that speaks. Simonides

Dominik Woźniak

Dominik Woźniak


Dominik Woźniak

Ur. 1983 roku w Piotrkowie Trybunalskim.
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na wydziale grafiki- malarstwa. Dyplom obronił w pracowni technik drzeworytniczych oraz pracowni rysunku prof. Andrzeja Mariana Bartczaka.
Od roku 2008 uczestniczy w projekcie promowania Młodej Sztuki w Polsce zainicjowanym przez łódzki Dom Aukcyjny - Rynek Sztuki, a kontynuowany przez Domy Aukcyjne w Warszawie i Dom Aukcyjny w Sopocie.

Twórczość Dominika Woźniaka oscyluje na granicy symbolicznej ekspresji, połączenia rysunkowo - malarskiego kontynentu, jakże charaktertystycznego dla wyrażania ideii piękna ponadczasowego. Z uwzględnieniem wszelkich niedoskonałości jakie mogą zaistnieć, przed, w trakcie lub po wykreowaniu danego dzieła.
Pragnienia ukazujące związki, między człowiekiem, a naturą wchodzą w skład programu owej twórczości. Motywem przewodnim inicjowania Sztuki obecnego czasu, takiej, która daje możliwość oddechu, wobec chaosu dnia dzisiejszego, jak również odczuć, czy refleksji nad własnym życiem, są działania symboliczno - alegoryczne. Owe działania mają kluczowe znaczenie, ponieważ są częscią procesu patriotycznego i są wykorzystywane w projektach dotyczących odnowy czysto duchowej, każdego żyjącego organizmu. Jak wiadomo (symbol - alegoria), może być rozumiany szeroko, dlatego też powinny się pojawiać indywidualne skojarzenia. Przez co dane dzieło Sztuki, staje się dla widza impulsem, zarówno pozytywnym jak i negatywnym dla dalszego osobistego rozwoju. 
b. 1983 Piotrkow.
He graduated from the Academy of Fine Arts in the Faculty of Graphic-painting. Diploma degree in studio techniques of woodcut and drawing studio of prof. Andrzej Marian Bartczak.
Since 2008, participating in a project to promote Young Art in Lodz Poland, initiated by the Auction House - Art Market and continues through Auction houses in Warsaw and Auction House in Sopot.


No comments:

Followers

Blog Archive

Labels

Related Posts with Thumbnails