For more extensive artist's bio, articles and list of exhibitions, visit artist(s) website(s). Many of the images displayed on this site are copyrighted, and are used here only for purposes of education or critical review. All rights are reserved by the artists who created the works referenced herein.

Painting is silent poetry, and poetry is painting that speaks. Simonides

Philip de RooijPhilip de Rooij

Philip de Rooij was born in January of 1976 in Arnhem, The Netherlands. He spent his youth in Zutphen, an old city near the river IJssel. By spending much time at that river, he developed his sense for nature, organic forms and space.

After two degrees in trade training and a technical math degree, he moved to Amsterdam. There he studied Structural Engineering at the Hogeschool van Amsterdam, his goal was to become an architect. After he had been working as a broker in real estate, he started working in the internet business. Here Philip was the creative brain behind all of the photographs and picture material. After the company he worked for went bankrupt, he was at a crucial phase in his life. His overpowering feelings to create, were feelings he could not hold back any longer.

Since he was young, Philip loved to draw. His drawings still form the basis for his paintings. He mainly paints in oil on canvas, but he applies other techniques also.

His paintings arise by emotional thoughts and by visualizing his ideas. Freedom is one of the main topics in his paintings. With his visually orientated mind, in combination with his fantasy, he expresses this feeling of freedom in many ways. Also the heavier emotions of life are a source of inspiration. The mainly surrealistic and abstract paintings are combined with detailed fragments. For Philip, everything falls into place.


Where evolution and science keep evolving, human kind is in danger of losing sight of important values. The thought behind this being: Human kind will destroy itself and the belief in it’s own truth. That is what gets him thinking and through self-reflection, to create his paintings.

Assuming the community is becoming evermore hectic and shallow, he tries to offer the viewer a counterweight with his paintings. He tries to stimulate contemplation of the mystery of life, in the hope of creating a dialogue. He uses his fascination for ancient cultures, symbols and signs from the past together with the female figure, eyes and achievements of the present to create his drawings and paintings. He is constantly in search of the optimal exposure for his emotions, the underlying aspect in his work.

“When you know how the lock works, you don’t need a key, but it isn’t the same as having the key”

- Philip R. de Rooij

Philip de Rooij werd geboren te Arnhem, januari 1976. Zijn jeugd heeft hij doorgebracht in Zutphen, een oude stad aan de IJssel. Het veelvuldig vertoeven aan deze rivier heeft niet alleen zijn interesse in de natuur ontwikkeld, maar ook het besef van ruimte zoals dat later zo magnifiek in zijn werk tot uitdrukking komt.

Na twee afgeronde handelsopleidingen en een studie HTO-wiskunde is hij bouwkunde gaan studeren aan de Hogeschool van Amsterdam met de intentie architekt te worden. Maar al vrij snel kwam hij na eerst gewerkt te hebben bij een vastgoed advies bureau, in de IT-branche terecht, waar hij verantwoordelijk was voor het creëeren en beheren van het beeldmateriaal. De vele gezichten van Amsterdam hebben hem verrijkt in zijn ontwikkeling. Nadat het bedrijf, waar hij werkte failliet ging, kwam hij op een cruciaal punt in zijn leven. Zijn allesoverheersende drang tot creëeren bleek niet langer te stuiten. Reeds vanaf zijn vroegste jeugd tekende hij al en ook nu vormen zijn tekeningen de basis voor zijn schilderijen. Hij schildert voornamelijk in olieverf op linnen en canvas, maar ook vele andere technieken past hij toe.

Zijn schilderijen ontstaan door emotionele gedrevenheid en door het visualiseren van zijn gedachten. Vrijheid is een van de hoofdthema's die door zijn visuele instelling in combinatie met zijn fantasie op velerlei manieren worden uitgewerkt. In zijn werk tracht hij diepe emoties over te brengen, waarbij mysterieuze elementen een belangrijke rol spelen, zoals oude (Latijnse) teksten, onbekende dieren, getallen, codes en wiskundige formules. Kortom alles wat niet voor de hand ligt heeft zijn interesse.

Waar ontwikkeling en wetenschappen in raptempo voort razen, dreigt de mens belangrijke waarden uit het oog te verliezen. De achterliggende gedachte, dat de mensheid zich zelf zo zal vernietigen en het geloven in zijn eigenwaarheid zijn het, die hem tot nadenken stemmen en vanuit zelfreflectie zijn schilderijen te maken.

Uitgaande van het steeds hectischer en oppervlakkiger worden van onze maatschappij wil hij met zijn werken de aanschouwer een tegenwicht bieden en hem prikkelen tot contemplatie van het mysterie van het leven in de hoop een dialoog tot stand te brengen. Hij maakt gebruik van zijn fascinatie voor oude culturen, symbolen en tekens uit het verleden, die hij samen met vrouwfiguren, ogen en verworvenheden uit de huidige tijd verwerkt in zijn schilderijen en tekeningen. Hij is voortdurend op zoek naar de optimale weergave van zijn emoties, die ten grondslag liggen aan zijn werk.

Quote: “When you know how the lock works, you don’t need a key, but it isn’t the same as having the key”

- Philip R. de Rooij

No comments:

Followers

Blog Archive

Labels

Related Posts with Thumbnails