For more extensive artist's bio, articles and list of exhibitions, visit artist(s) website(s). Many of the images displayed on this site are copyrighted, and are used here only for purposes of education or critical review. All rights are reserved by the artists who created the works referenced herein.

Painting is silent poetry, and poetry is painting that speaks. Simonides

Dariusz Milczarek

Dariusz Milczarek


DARIUSZ MILCZAREK urodził się w 1985 roku. W latach 2006-2011 studiował na Akademii Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie na Wydziale Malarstwa. Prace dyplomową pod tytułem “Portret światła” (promotor prof. Adam Wsiołkowski), obronił
z wyróżnieniem w 2011 roku. Integralną częścią dyplomu były dwa aneksy; seria prac rysunkowych pt. “Destrukcja wizerunku”
w pracowni prof. Grzegorza Bieniasa, oraz seria plakatów wykonanych w pracowni prof. Piotra Kunce. Obecnie jest studentem drugiego roku Środowiskowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego.


Nagrody i wyróżnienia:

2012 Grand Prix ogólnopolskiego konkursu malarskiego im. Franciszki Eibisch;
2011 Dyplom Przyjaciół Sztuki za pracę dyplomową pt. „Portret Światła”;
2010 Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Stypendium im. Jana Matejki;
Stypendium im. Henry’ego J. T. Dorena;
Nominacja przez Wydział Malarstwa krakowskiej ASP do indywidualnej wystawy w galerii PWST;
2009 Stypendium Janiny Kraupe – Świderskiej;
Nagroda ZPAP okręgu Katowice na Biennale Plakatu Polskiego BWA Katowice;
Główna nagroda w konkursie na plakat do sztuki Juliusza Słowackiego pt. Beatrix Cenci z organizowanym przez teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
DARIUSZ MILCZAREK was born in 1985. In the years 2006-2011 he studied at the Academy of Arts.  Jana Matejki
in Krakow, Department of Painting. Thesis work titled "Portrait of Light" (supervisor prof. Adam Wsiołkowski) ), defended
with distinction in 2011. An integral part of the diploma are two annexes, a series of works drawing Fri "The destruction of the image of"
the prof. Grzegorza Bieniasa , and a series of posters made ​​in prof. Piotra Kunce . He is currently a sophomore Environmental Studies PhD at the Faculty of Painting, Academy of Fine Arts in Cracow under.   prof. Adama Wsiołkowskiego.


Awards and honors:

2012 Grand Prix nationwide painting competition for them.  Franciszki Eibisch;
2011 Friends of the Arts for diploma thesis Fri "Portrait of Light";
2010 Scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage;
Scholarship. Jana Matejki;
Scholarship.  Henry’ego J. T. Dorena;
Nominated by the Department of Painting at the Academy of Fine Arts solo exhibition in the gallery Academy of Dramatic Arts;
2009 Scholarship  aniny Kraupe – Świderskiej;
Award ZPAP district Katowice Polish Poster Biennale BWA Katowice;
  First prize in the competition for a poster for the play Juliusza Słowackiego Fri Beatrix Cenci theater organized by them. Juliusza Słowackiego  in Krakow.
http://www.galeria-attis.pl/?a=milczarek13:18 05-09-2013

No comments:

Followers

Blog Archive

Labels

Related Posts with Thumbnails