For more extensive artist's bio, articles and list of exhibitions, visit artist(s) website(s). Many of the images displayed on this site are copyrighted, and are used here only for purposes of education or critical review. All rights are reserved by the artists who created the works referenced herein.

Painting is silent poetry, and poetry is painting that speaks. Simonides

Wieslaw Walkuski

Wieslaw Walkuski

Wieslaw Walkuski
Born in 1956 in Bialystok, Poland. Between 1976 and 1981 he studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Main professors: Teresa Pagowska - painting and Maciej Urbaniec - graphic design. In 1981 he started to cooperate with a number of publishing houses , theatres as well as Polfilm and Film Polski - film distributors. Since 1987 he has been working as a freelancer. He has published about 200 posters. His prolific body of works includes paintings , artistic posters , illustrations. Lives and works in Warsaw.
Major awards:
Hollywood Reporter Key Art. Awards, Los Angeles 1st prize 1988 , 2nd prize 1990
Chicago Film Festival 1st prize 1986 , 2nd prize 1983 , 2nd prize 1988
International Poster Biennale , Mexico City 2nd prize 1990
Art. Directors Club , New York 2nd prize 1992
International Biennale of Theatre Poster , Rzeszow , Poland 3rd prize 1993
International Poster Festival , Chaumont , France 3rd prize 1996
International Theatre Poster Competition , Osnabrueck , Germany 3rd prize 1997
Poster competition ( by invitation ) "20th Pope John Paul II Pontificate", Warsaw 1st prize 1998
Biennale of Polish Poster , Katowice , Poland Grand Prix 1997 , 2nd prize 2001
Wiesław Wałkuski
Urodził się w Białymstoku w roku 1956. W latach 1976-1981 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem prof. Teresy Pągowskiej - malarstwo i prof. Macieja Urbańca - projektowanie graficzne. W latach osiemdziesiątych współpracował z szeregiem wydawnictw warszawskich, teatrami oraz Polfilmem i Filmem Polskim - dystrybutorami filmowymi. Od roku 1987, jako niezależny twórca, zajmuje się plakatem artystycznym, ilustracją , malarstwem. Na swoim koncie ma około 200 wydanych plakatów. Mieszka i pracuje w Warszawie.


Awards
Ważniejsze nagrody:
- Hollywood Reporter Key Art. Awards, Los Angeles, I nagroda 1988, II nagroda 1990
- Chicago Film Festiwal, I nagroda 1986 , II nagroda 1983 , II nagroda 1988
- Międzynarodowe Biennale Plakatu , Meksyk, II nagroda 1990
- Art. Directors Club , Nowy Jork , II nagroda 1992
- Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego , Rzeszów , III nagroda 1993
- Międzynarodowy Festiwal Plakatu , Chaumont , Francja , III nagroda 1996
- Międzynarodowy Konkurs na Plakat Teatralny , Osnabrueck , Niemcy , III nagroda 1997
- Biennale Plakatu Polskiego , Katowice , Grand Prix 1997 , II nagroda 2001
- Konkurs (zamknięty) na plakat z okazji 20 lecia pontyfikatu Jana Pawła II , I nagroda 1998


Facebook Pages here and here

No comments:

Followers

Blog Archive

Labels

Related Posts with Thumbnails